(17-02-2008)

"Прогресс АД" е вписан в Централния професионален регистър на строителите

"Прогресс АД" е вписан в Централния професионален регистър на строителите в Първа група – строежи от трета до пета категория с Протокол N 0027 / 15.02.2008г. от Комисия по водене, поддържане и ползване на Централния професионален регистър на строителя.
  1. «
  2. 20
  3. 21
  4. 22
  5. 23
  6. 24
  7. 25
  8. 26
  9. 27
  10. 28


Тип :
Квадратура : кв.м.
Етаж :
Цена : 0 €