"Прогресс АД" е вписан в Централния професионален регистър на строителите в Първа група – строежи от трета до пета категория с Протокол №0027/15.02.2008г., от Комисия по водене, поддържане и ползване на Централния професионален регистър на строителя.


Тип :
Квадратура : кв.м.
Етаж :
Цена : 0 €