След опустошителното земетресение в Япония на 11.03.2011 г., постоянно се повдига въпросът за устойчивостта на сградите в България. Три неща определят устойчивостта и гаранциите на сградите при земетръс. Първото са нормите, по които се проектират сградите. Второто е качеството на самото строителство. И третото е организацията на обществото и на града при едно бедствие. Според главният архитект на София – арх. Петър Диков – зонирането на България е направено коректно, спрямо нашата геоложка зона. То е променено след земетресението във Вранча, при което са били разрушени жилищни сгради в Свищов. "Сградите, които са паднали тогава, са строени по една система, която след земетресението е забранена", обяснява още главният архитект. Сградите в София са така проектирани, че трябва да издържат на земетресение с магнитуд 7.4-7.5 по Рихтер.

В исторически план през XX в. най-силното земетресение в София е станало на 17 октомври 1917 г. То е имало интензивност VII-VIII степен и магнитуд М = 5,2. Земетресението е нанесло значителни повреди върху сградите в София - напуквания в зидарията и мазилката, съборени комини и стени. Най-пострадалата част на София от това земетресение е кварталът между улиците "Цар Освободител", "Граф Игнатиев", "Левски" и бившата Зоологическа градина. Специалистите приемат, че разрушителният ефект на земетресението е засилен от лошите инженерно-геоложки условия за строителството в тази част на града. В резултат от земетресението се променил и дебитът на някои от минералните извори в Софийската зона. Земетресението от 17 октомври 1917 г. е последвано от по-слаби сеизмични трусове, продължили повече от година. Движенията на земната кора, обхващащи района на Софийския грабен, оформят неговия блоков строеж. Едни от блоковете са издигнати, други потънали. Най-високо е издигнат блокът в центъра на столицата - при Софийския термален извор, а най-дълбоко потъналият блок е в района на гр. Елин Пелин. Блоковата структура, ограничена от разломи, е потвърдена от сондажните данни и геофизичните проучвания.

 

Към днешна дата максималната сила на силно земетресение в София и София-област, може да е с магнитуд 6,5 по Рихтер, това сочат моделни изследвания, проведени от Емил Ботев, ръководител Секция "Сеизмология" в Геофизичния институт на БАН. България е преживяла етап на изключително силни катастрофални земетресения преди 100-тина години, когато се предполага, че голяма част от натрупаните напрежения са се разтоварили и това е причината в момента на повърхността на територията на нашата страна да наблюдаваме изключително слаби движения и други минимални амплитуди на поява на други предвестници, които биха давали информация за натрупване на напрежения. Строителството, което сега се извършва в България, е добро, панелните блокове имат голямо предимство, защото панелите са произвеждани в заводи с подсигурен контрол на качеството, но огромният проблем е стопанисването на тези сгради. Това обясни Светослав Симеонов, директор на Централната лаборатория по сеизмична механика и сеизмично инженерство на БАН: "Сградите в централната градска част, особено тези, които са с големи преустройства, са най-застрашени и при тях прогнозата е катастрофална".

 

Ние, от екипът на Прогресс АД, искаме да ви запознаем със сейзмизмичната устойчивост на нашите сгради и по-специално, строящата се в момента жилищна сграда "Селена".  Сградата е осигурена за сеизмичност IX степен по скалата на Рихтер с коефициент R = 0.27 за района на София. Конструкцията е монолитна, безгредова, а изпълнението е с висококачествен бетон, клас B20 с тухли Porotherm на фирмата Wienerberger. Правено е изследване за земетръс с помощта на програмна система, работеща по метода на крайните елементи.  Това изследване е извършено по наредба № 2 от 23 юли 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. Вертикалното натоварване върху отделните елементи е прието съгласно "Основни положения за проектиране на конструкциите на строежите и въздействията върху тях" (наредба № 3 от 2004 г).

 

За финал нека си припомним основните правила при земетресение, с пожелание, да не ги прилагаме – когато земята се разлюлее:   

При усещане на първия трус:

1. Не трябва да се напуска жилището, училището или в сградата,в която се намираме, освен ако не е възможно до 10 секунди да ги напуснем, макар и с определени рискове.

2. Да се заеме най-безопасно от срутване място под рамката на вратата, близо до някоя вътрешна стена или колона, под някоя здрава маса или легло, до вътрешен коридор.

3. Да не се използуват стълби и асансьори.

 

След преминаването на първия трус:

1. Незабавно да се изключат отоплителните и нагревателните уреди, осветлението, телевизионните приемници, газовите и други домакински уреди.

2. Да се вземат необходимите вещи и лични документи и незабавно да се напусне помещението;

3. Да се окаже първа помощ на нуждаещите се;

4. Да се слиза само по стълбите без да се използува асансьорът, като се осигури предимство на майките с деца и възрастните хора;

5. При излизане от сградите трябва да се отдалечите от тях на разстояние, равно най-малко на височините им;

6. Да не се застава под електрически, трамвайни и тролейбусни мрежи;

7. Движението да става по средата на улиците или по алеите на парковете;

 

Екипът на Прогресс Ад изразява своето дълбоко съчувствие и най-искрени съболезнования за страданията на японския народ, за хилядите загинали и безследно изчезнали, за ранените, за загубилите своя дом и имущество. Ние вярваме, че Япония, една от най-мощните икономики в света, е способна да понесе най-страшните предизвикателства, да възстанови икономиката и живота на хората, да възкръсне от развалините. Вие не сте сами. С вас е целия свят.


Тип :
Квадратура : кв.м.
Етаж :
Цена : 0 €