Изборът между това дали да се купи или наеме под наем жилище се влияе от редица фактори. По принцип всяко решение за покупка на жилище и неговото избиране е функция на стила на живот, заедно с възможностите, нуждите и желанията на отделния индивид или на неговото семейство. Оказват влияние и социалното положение, персоналните предпочитания и вкусове, модата, и т.н. Окончателният избор се оформя от финансовите възможности.

Купувачът обикновено се ръководи от желанието си да се устрои постоянно в даден район или да вложи инвестиции в недвижим имот с цел в бъдеще да се извлекат дълготрайни финансови ползи.

Някои предпочитат да си построят жилище заради възможността сами да изберат желаната от тях архитектура. В този случай особено важен е подборът на подходяща строителна фирма, която да осъществи проекта. Определящи при този избор са професионалният опит на строителя, неговите делови контакти със специалисти от бранша, гаранциите, които може да даде за качеството на използваните материали и за строителната дейност, сроковете на изпълнение на строителните работи и условията на плащане. Построяването на дом е свързано с повече време и средства в сравнение със закупуването на готово жилище.

Икономическите условия също могат да повлияят върху избора на формата на обитаване на дадено жилище. Например - при сериозно поевтиняване на недвижимите имоти покупката на жилище има определен смисъл от финансова гледна точка. Няколко години по-късно то може да бъде продадено със солидна печалба.

Наемането на жилище под наем предполага плащане на многократно по-малка първоначална сума, отколкото неговата покупка и по-малко разходи в краткосрочен план. Финансовите задължения са насочени главно в заплащане на наема и сметките за ток, вода, отопление, телефон, и др.

Наемането на жилище дава възможност и за лесна смяна на местонахождението: при увеличаване на наема, при нужда от по-голяма площ, при смяна на работното място, и т.н. Наемателят има и по-малка отговорност от собственика, защото той не е задължен да се грижи за поддръжката и ремонта на жилището, както и за неговите данъци.

Недостатъците при ползването на жилище под наем са свързани предимно с възможността за евентуална внезапна промяна в стойността на наема или с проявено неразбиране между Наемателя и Наемодателя.

В практиката на западните държави се е наложило

убеждението, че ако размерът на наема е по-малък от разходите за притежаването на жилище след заплащането и на всички данъци, то наемната форма е по-доброто финансово решение. Тук обаче не се отчита възможността за нарастване стойността на жилището или за увеличаване на наема.

 

ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ИЗБОРА НА ЖИЛИЩЕ:

Местоположение Екстериор на сградата Интериор на сградата

* район * тип строителство * наличие на асансьор

* инфраструктура * състояние на сградата * наличие на охрана

* транспорт * поддръжка * обезопасеност

* магазини * наличие на паркинг * наличие на гараж

* училище

 

Детайли Финансови фактори   

на жилището  при покупка  при наемане

* големина * цена * стойност на наема

* етаж(и) * договаряне * предплата

* видове помещения * разсрочено плащане * искане на депозит

* разпределение * заплащане на таксите * продължителност

* състояние по прехвърлянето на договора

* вид дограма * тежести върху имота * стойност на

* изложение, изглед консумативите

* самостоятелност

* дизайн, екстри

* съседи

* външен вид

 

ФАКТОРИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ ЦЕНАТА

НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

Много често граждани, които желаят да решат жилищния си проблем като закупят жилище или парцели за строителство или да вложат парите си в недвижима собственост, си задават въпроса дали е реална цената на избрания от тях имот. На пазара изобилстват оферти на имоти с приблизително еднакви основни характеристики, но с различни цени.

Цената е функция на търсенето и предлагането, но въпреки това могат да се разгледат фактори, които влияят при определяне й, както в дадено населено място, така и в национален мащаб.

 

Въздействие върху цените на квадратен метър жилищна площ оказват:

 • Местоположението на имота - района (централна част или отдалечен краен квартал, екологично чисто място или силно замърсено от автомобилен поток кръстовище или булевард). Като възпиращ момент тук е липсата на перспектива за развитие в краткосрочен план.
 • Наличието и степента на изграденост на инфраструктурата (комуникациите) и топлофикацията на района, в който се намира. При равни други условия продажната цена на топлофицирано жилище или на намиращо се до редовен, добър и разнообразен транспорт, до търговски или училищен комплекс, и др. е по-висока.
 • Видът на строителството също е от първостепенно значение при определяне на цената. Монолитното строителство е значително по-скъпо от панелното.
 • Етажът, на който се намира продаваното жилище и изложението, също оказват известно влияние. Масовият купувач не предпочита апартамент на първия и на последния етаж, а също така и на високи етажи. Това довежда до намаляване на цената на такива имоти.
 • Моментното състояние на жилището е също немаловажно. Ако е необходим основен ремонт, цената е по-ниска. Наличните екстри като модерни технологии на мазилки, дограми, подови покрития, интересни архитектурни решения и дизайн, допринасят за значително по-висока цена.
 • Географските посоки на света. Има населени места в страната, където се търсят жилища с точна ориентация на изложението. Например - в гр.Пловдив послабо е търсенето на жилища, които са само южни или само западни, докато в планинските райони те са за предпочитане.
 • Възрастовото разпределение на населението е фактор, който също не е за пренебрегване. Има места, където средната възраст на населението е много висока. Там имотите са на изключително ниски цени. Всяка промяна между семейните и несемейни хора също рефлектира върху търсенето на различни видове имоти, а от там и на цената им. Несемейните са склонни да се задоволят с по-малко жилище в сравнение със семейните.
 • Модата е важна и при недвижимите имоти, но в по-малка степен. В последно време са модерни жилища с интересни строителни и архитектурни решение или нова самостоятелна къща за постоянно живеене (и парцели за такова строителство) извън или в периферията на града. Търсенето им се увеличи, а от там и цената.
 • В национален мащаб влияние оказват броят на населението на даден град, селище, неговото местоположение до крупно населено място или до столицата на страната, до морето или известен курорт, жизненият стандарт на населението, икономическата и транспортната инфраструктура (настояща и бъдеща) за дадения район, и др.

При парцелите за строителство цената зависи най-вече от:

 • мястото, на което се намира;
 • процента на обезщетение на собствениците при евентуално строителство;
 • застроителния режим, одобрен със заповед (ЗРП и КЗСП) т.е. от разработката на застройката, кв.м., етажност, и др.

Тип :
Квадратура : кв.м.
Етаж :
Цена : 0 €