Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че за жилищна сграда БеллаВиста има разписан Акт образец №15 (Приложение №15 към чл.7, ал.3, т.15 на Наредба №3) - Констативен Акт за установяване годността за приемане на строежа от 15.08.2019 г.


Тип :
Квадратура : кв.м.
Етаж :
Цена : 0 €