Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че на 18.09.2019 г. се проведе Държавна приемателна комисия за приемане на  жилищна сграда БеллаВиста, в резултат на което има издаден протокол образец №16 от 01.10.2019 г. за установяване на годността на ползване на строежа и Разрешение за ползване № СТ-05/ 11.10.2019 г.


Тип :
Квадратура : кв.м.
Етаж :
Цена : 0 €