"АМФИОН" ЕООД

Предмет на дейност на "АМФИОН"' ЕООД е проектиране на всякакъв вид сгради, дизайн, интериор, устройствено планиране, прогнозиране, узаконяване и консултантски услуги. Специалистите на фирмата имат богат опит в проектирането в чужбина, което се доказва от многобройните спечелени конкурси и реализации.

"НОРМИС" ЕООД

Нормис ЕООД се занимава с консултации при извършване на градоустройствени процедури; изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите; строителен надзор; изготвяне на технически паспорт; извършване на енергийно обследване и изготвяне на енергиен паспорт.

Тип :
Квадратура : кв.м.
Етаж :
Цена : 0 €