СЪВЕТИ ПРИ ПОКУПКА НА ИМОТ

Съвети при покупката на имот, законови рамки, процедури и всички трудности с които се сблъсквате, систематизирани за Ваше улеснение.

НАРЪЧНИК НА КУПУВАЧА

С настоящия "Наръчник на КУПУВАЧА" искаме да представим в подробности целия процес - от избора на имот, през преговори и предварителен договор, до нотариален акт и реалното получаване на владението с всички Ваши права и задължения ...

ИЗБОРЪТ НА ДОМ - ЖИТЕЙСКА ФИЛОСОФИЯ И СТИЛ НА ЖИВОТ

Изборът между това дали да се купи или наеме под наем жилище се влияе от редица фактори. По принцип всяко решение за покупка на жилище и неговото избиране е функция на стила на живот, заедно с възможностите, нуждите и желанията на отделния индивид или на неговото семейство. Оказват влияние и социалното положение, персоналните предпочитания и вкусове, модата, и т.н. Окончателният избор се оформя от финансовите възможности.
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


Тип :
Квадратура : кв.м.
Етаж :
Цена : 0 €